Sneki, bez przesady s? najpopularniejszym rodzajem przek?ski na ca?ym ?wiecie. I co jest charakterystycznym popularno?? snek?w dowolnych kategorii z ka?dym rokiem tylko ro?nie. Reaguj?c na t? tendencj? "Sunny Food" w 2009 roku wypu?ci?a sneki do piwa "Raki do piwa".

ZT Raki do piwa orientowana na docelowy audytorium m?odzie?y, r??ni si? prowokacyjnym dizajnem i unikaln? form? produktu.