Про компанію

Sunny Food - wiod?cy producent p?atk?w ?niadaniowych, przek?sek, p?atk?w i zb??. Fabryka zb??, p?atek ?niadanoiwych i przek?sek znajduje si? na Ukrainie Zachodniej (Chmielnicki obw?d)
Sunny Food aktywnie wsp??pracuje z prowadz?cymi ukrai?skimi i mi?dzynarodowymi handlowymi sie?mi, w?r?d kt?rych : "METRO Cash & Carry", "Auchan", "Billa", "Fozzy Group", "Furszet", "ATB Market", "Welyka Kyszenia" inne. Dla tych i innych sieci, wytwarzamy produkty jak pod naszymi ZT (Znakami Towarowymi) tak i pod Private label. Mamy r?wnie? do?wiadczenie pracy razem z przedsi?biorstwami Europy (produkcyjnymi i sprzedaj?cymi (handlowymi), dla kt?rych produkujemy.
Chcemy zaoferowa? Pa?stwu produkowanie na naszych pot?gach w ramach znak?w towarowych Pa?stwa (Private label) z uwzgl?dnieniem Pa?stwa wymog?w do sk?adu, opakowywania i innych parametr?w. Gwarantujemy najni?sz? cen?, wysok? jako?? i stabiln? prac?. Przybli?ony zakres produkt?w mo?na znale?? na naszej stronie internetowej www.sf.km.ua lub w cenniku. Na ?yczenie Pa?stwa mo?emy opracowa? nowe ekskluzywne rodzaje produkcji.
Oferujemy tak?e produkcj? p??fabrykat?w do:

  • cukierniczych i mleczarskich bran? (wyroby wyt?aczane w kszta?cie: kule, serca, pier?cieni, gwiazdy, figurki w kszta?cie zwierz?t, itp)
  • producenci zb??, lub produkt?w wykonanych z owsa (p?atki i m?ka owsiane,).


Jeste?my zawsze otwarci do sugestij Pa?stwa i jeste?my gotowi do wzajemnie korzystnej wsp??pracy.